Meny

Meny

Nyhetsarkiv

En vecka fri från våld 3-9 december 2018

Under en vecka i december kommer vi inom Borås tillsammans lyfta möjligheterna att förebygga och agera mot våld. EVeckan initieras nationellt av organisationerna MÄN, Unizon, SKL, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Vi vill gärna uppmärksamma och att arrangera programpunkter tillsammans med idéburna.
Det är välkommet med evenemang som är öppna för allmänheten, men det går också bra att låta våldsprevention bli temat i er ordinarie verksamhet just denna vecka.

Vi i projektet "En kommun fri från våld" hjälper till att sammanföra aktörer som kan arrangera något tillsammans. Vill ni vara med på något sätt så kontakta Johanna Linnaro.

facebook.com/enkommunfrifranvaldboraslänk till annan webbplats, instagram.com/enkommunfrifranvaldlänk till annan webbplats

Vill din organisation vara en del av aktivitetsdagar i bostadsområden i Borås Stad

Tillsammans med lokala verksamheter, organisationer och föreningar arrangeras aktivitetsdagar på många av bostadsområdena i Borås, både tätort och serviceorter. Aktivitetsdagarna riktar sig till alla åldrar, men kan ha olika innehåll och program. Mer information om respektive aktivitetsdag kan lämnas av berörda kontaktpersoner.

Sammanställning över årets aktivitetsdagar: datum, tid, plats och kontaktpersoner.öppnas i nytt fönster

Sammanställning av idéer och förslag från Stormötet den 28 november 2017

Här är sammanställningen av alla de spännande förslag och idéerPDF som kom fram vid borden på stormötet 28 november. Gå gärna in och gilla förslag som du inte sett förut och inte hann med på mötet! Skicka ett mail till Malin eller Anders och berätta det!

Metodboken om Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) är klar!

Metodboken om Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) är klar!Nu har lanserades metodboken om Nätverk-Aktivitet- Metodboken har producerats av NÄTVERKET och är en summering av snart sju års arbete med att utveckla metoden från ett pilotprojekt i Kristianstadtrakten till en omfattande verksamhet som drivs i partnerskap på många håll i Skåne.Boken är både en exposé över händelseförloppet och en introduktion till själva metoden och riktar sig till alla som har ett intresse av att arbeta tillsammans med idéburen sektor som ett verktyg för att hjälpa människor i etablering att inkluderas i samhället.

Ni hittar metodboken på http://natverket.org/…/Metodboken-Pdf-enkla-sidor-180212.pdflänk till annan webbplats

RAPPORT om att "Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner"öppnas i nytt fönster

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala och regionala partnerskap (IOP) för samarbete kring komplexa samhällsutmaningar. Denna rapport beskriver steg för steg hur partnerskaps-samarbete kan byggas upp i dialog med civilsamhällets organisationer. Förhoppningen är att den kan tjäna som inspiration och stöd för hur lokala och regionala partnerskapkan utformas.

Ladda ner skriftenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borås Tidning om Agape och Överenskommelsen

Arbetet för ensamkommande flyktingar i idéburna nätverket Agape och Överenskommelsen uppmärksammas av Borås Tidning den 12 februariöppnas i nytt fönster.

Agape och Överenskommelsen i SR P4 Sjuhärad

I morgonprogrammet den 7 februari medverkade Agape i form av Lennart och Elisabeth Frejd samt deras inneboende ungdom Yasin från Afghanistan. Efter nyheterna från Ekot kl 9 deltog Anders Hjorth och berättade om Överenskommelsen i Borås.
Lyssna på inslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Scrolla fram i tidslisten till 2:38:05 för att lyssna på Agape och Lennart och Elisabeth. Och till 3:09:27 för att lyssna på Anders Hjorth om Överenskommelsen.

Nytt IOP - Utveckling av Parasportverksamheten

Utvecklingen av Parasporten i Borås med utgångspunkt från Sjuhäradshallen, syftar till att alla människor med funktionsnedsättning i Borås ska få möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån var och ens villkor.

Nytt IOP - Älskade Barn

I samarbetet mellan STudiefrämjandet och Bors Stad kommer Älskade Barn, ett föräldrastödsmaterial för föräldrar i ett nytt land, att erbjudas på geografiska områden i staden som är prioriterade i folkhälsoarbetet, Norrby, Sjöbo och Hässleholmen samt på Hulta och Kristineberg.

Nytt IOP - AGAPE (Stöd till asylsökande ungdomar)

Genom överenskommelsen skapas en möjlighet för de ensamkommande asylsökande ungdomar i Borås på olika Hem för vård- och boenden, stödboenden och familjehem att fortsätta studier eller praktik under den tid som de väntar på ett avgörande på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Nytt IOP för sverigefinländarePDF

Föreningen Allaktivitetshuset för sverigefinländare ska drivas i äldreboendet i f.d. hotell Scandic på Bergsäter. Det omfattar lunchservering, caféverksamhet och dagliga aktiviteter för finskspråkiga seniorer. Vård- och äldreförvaltningen finansierar delar av en tjänst som lunchvärd.

Uppstartsmöte för nätverk kring integration

Måndag 26 februari på Träffpunkt Simonsland. InbjudanPDF

Ett samhälle för alla 24 februari

Hur får vi ett samhälle som är till för alla, på lika villkor? Demokrati handlar om mer än omröstningar och politiska beslut. Det handlar också om respekt för andra människor, om kärlek, frihet, kunskap och engagemang.
Välkomna på seminariedag för inspiration, kunskap och mer förståelse för värderingar och idéer i ett demokratiskt samhälle.
Datum: 24 februari 2018 Tid: kl. 9.30 – ca 16.00 (Vi börjar med fika 9.30 – 10.00) Plats: Folkets hus, Trollhättan (Kungsgatan 25)
Anmälan senast 2 februari 2018 till ABF VG: Anna Därnemyr: anna.darnemyr@abf.se eller telefon 0735-93 18 45. Vid anmälan uppge namn, adress, personnummer och ev specialkost. Kostnad: 300 kr uppge faktureringsadress. InbjudanPDF

Simkunnighet för nyanlända barn och familjer

Simkunnighet för nyanlända är ett 3-års projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Fonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar. Läs gärna mer på arvsfonden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Var? Projektet riktar sig till hela Sverige. Utbildningarna kommer ske på olika platser under de 3 åren, både praktiskt i simhall och sjö men även teoretiskt.
När? Utspritt under en 3 års period med start hösten 2017 fram till årsskiftet 2019/2020. Vill ni vara med och samarbeta med oss i detta viktiga projekt och bygga för framtiden, hör av er!

Integration i samverkan - hur kan vi hjälpas åt

Den 6 December 2017, Högskolan i Borås

Överenskommelsen mellan VG-region och social ekonomi bjuder in till en dag som riktar sig till kommuner och civila samhället i Sjuhärad. Syftet med dagen är att få fördjupad kunskap, inspiration och möjlighet till samtal om samverkan mellan kommuner och civila samhället, med fokus på att många nyanlända nu finns inom etableringen och är en del av det svenska samhället.

Anmälan - Nu gör vi verkstad
(Årligt stormöte inom Överenskommelsen)

28 november 2017
Plats: Navet

Inbjudan

Hur möter vi morgondagen med nya former av samverkan?

22 november 2017, Fristad Folkhögskola

Överenskommelsen mellan Vg-region och Social ekonomi bjuder in politiker, tjänstemän och organisationer/föreningar som är intresserade av nya sätt att lösa välfärdsfrågor på, genom samverkan, dialog och partnerskap

Integrationsdagen, Tema: Kultur är vägen till ett inkluderande samhälle

7 november 8:30-16:00 på Stadsteaterin i Kulturhuset, Inbjudan
PDF

Vad är ett Arbetsintegrerande Socialt företag (AFS)?
-
Hur är de uppbyggda och hur fungerar de?

2 oktober klockan 13:15-15:00 på Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5

För vem?
Tillfället vänder sig till dig inom kommunal verksamhet och idéburna verksamheterna som vill öka din kunskap om de Arbetsintegrerade Sociala Företagen och hur du kan samverka med dem. InbjudanPDF

Öppen inbjudan att delta i kostnadsfri affärsutveckling

Nu har ni föreningar och kooperativ som vill lära er mer om hur ni kan skaffa externt kapital möjligheten att gå ett kostnadsfritt program, finansierat av EU kommissionen. Det finns ett fåtal platser kvar, deadline att söka är 30 juni. Programmet äger rum under hösten 2017. Har ni frågor så maila gärna Jan Svensson.

Välkomna att vara en del av Hälsoveckan 2017

Tid: vecka 42, 16-22 oktober

En vecka för alla invånare i Borås Stad, som syftar till att uppmärksamma hälsans olika delar ttill exempel bra matvanor, fysisk aktivitet, sociala- och kulturella aktiviteter....

Verksamheter och föreningar står för innehållet i veckan och vi på fritids- och folkhälsoförvaltningen står för samordningen och den allmänna marknadsföringen. Aktiviteter som är öppna för allmänheten kommer med i programmet, men det är så klart fritt för var och en att ordna aktiviteter som inte är för alla utan bara för den egna verksamheten.

Inbjudan, anmälningsformulär och mer information däribland tidgare års program.

Extratjänsterna utvidgas

Regeringen har fattat beslut om att förändra regelverket för extratjänster så att långtidsarbetslösa eller nyanlända ska kunna anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Genom extratjänster har sedan tidigare kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att anställa personer som kan utgöra en extra resurs och som kan stötta verksamheten. Extratjänster ger samtidigt kvinnor och män som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige en chans att få ett bra jobb med schysta villkor. Extratjänsterna ger möjlighet till full subvention av lönen och de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänster finns idag inom bland annat sjukvården, skolan, äldrevården, och barnomsorgen. För att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett arbete har regeringen beslutat att utvidga reglerna kring extratjänster för att öppna upp möjlighet att anställa personal inom ramen för extratjänster vid kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

Extratänsterna är fullt finansierade av staten. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till och beslutar om extratjänster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/extratjansterna-utvidgas/

Den 20 mars genomfördes en ceremoni kring undertecknande av Överenskommelsen.

Ta del av cermonin som filmades.

Senast ändrad: 2018-11-29 12.18

Ändrad av:

Dela sidan: Nyhetsarkiv

g q n C