Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samråd

Överenskommelsen övergripande arbete styrs av ett Samråd. Där sitter representanter från både idéburna och Borås Stad.

Syftet med samrådet

Samrådet skall verka för att skapa förutsättningar för att samarbetet mellan staden och de idéburna skall kunna utvecklas och fördjupas. Utmaningen är att gemensamt med de idéburna upprätthålla och utveckla välfärden.

Samrådets uppdrag

Ta fram gemensamma inriktningar för arbetet. Årligen upprätta och genomföra en gemensam handlings- och uppdragsplan för arbetet med ÖK. Arrangera det årliga stormötet. Där redovisas innevarande års verksamhet och aktiviteter, samt nästa års verksamhet och inriktning. Samrådets uppdrag håller på att omrformas under våren 2022.

Representanter i Samrådet

Idéburna

Ordinarie

Ersättare

Föreningsrådet

Anita Zetterman

Berit Hallqvist

Studieförbunden i Borås

Michelle Helander

Michelle Helander

Social ekonomi Sjuhärad

Camilla Karlsson

Camilla Karlsson

Trossamfunden

Monika Linnros

Roger Olsson

Borås Stad

Ordinarie

Ersättare

Fritids- och folkhälsonämnden

Håkan Eriksson

Christer Lundberg

Fritids- och folkhälsonämnden

Magnus Sjödahl

Christer Lundberg

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Mia Wallengren

Hans Andersson

Arbetslivsförvaltningen

Hans Johansson


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender