Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Samråd

Överenskommelsen övergripande arbete styrs av ett Samråd. Där sitter representanter från både idéburna och Borås Stad.

Syftet med samrådet

Samrådet skall verka för att skapa förutsättningar för att samarbetet mellan staden och de idéburna skall kunna utveckla och fördjupas. Utmaningen är att gemensamt med de idéburna upprätthålla och utveckla välfärden.

Samrådets uppdrag

Ta fram gemensamma inriktningar för arbetet. Årligen upprätta och genomförra en gemensam handlings- och uppdragsplan för arbetet med ÖK. Arrangera det årliga stormötet. Där redovisas innevarande års verksamhet och aktiviteter, samt nästa års verksamhet och inriktning.

Representanter i Samrådet

Idéburna

Ordinarie

Ersättare

Föreningsrådet

Anita Zetterman

Berit Hallqvist

Studieförbunden i Borås

Catharina Rapp

 

Social ekonomi Sjuhärad

Janne Nolin

Camilla Karlsson

Trossamfunden

Monika Linnros

Roger Olsson

Borås Stad

Ordinarie

Ersättare

Fritids- och folkhälsonämnden

Håkan Eriksson

Christer Lundberg

Fritids- och folkhälsonämnden

Magnus Sjödahl

Christer Lundberg

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Tommy Jingfors

Hans Andersson

Arbetslivsförvaltningen

Hans Johansson

 


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol