Meny

Meny

Polisutbildning i Borås

Regeringen har som mål att Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda till 2024. För att klara detta behövs två nya polisutbildningar, en i södra Sverige och en i västra Sverige. Under sommaren 2018 fattade Polismyndigheten beslut om att det blir Högskolan i Borås som startar landets femte polisutbildning.

Bild på en polis.

Samarbete mellan flera aktörer

Våren 2017 startade ett samarbete mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, Studentkåren i Borås och Polismyndigheten i Borås. Målet var att få starta en polisutbildning i Borås. Samarbetet handlade bland annat om att se över infrastruktur och lokaler, som till exempel skjutbanor och ett så kallat körgårdsområde där polisaspiranter kan träna på polisiära insatser vid trafiksituationer. Fler bostäder för studenter fanns också med i arbetet.

Under sommaren 2018 kom beskedet om att den femte polisutbildningen placeras i Borås. Terminsstart är januari 2019, med plats för 144 polisstudenter.

Fördelarna med Borås

  • Borås geografiska läge är strategiskt och rekryteringsunderlaget för blivande poliser är stort då det finns 1,7 miljoner invånare i Västra Götalandsregionen.
  • Borås är en växande studentstad med campus i city och nära till allt.
  • Högskolan i Borås är en av de största högskolorna i landet, har lärarkapacitet i relevanta ämnen och det finns en hög integration mellan teori och praktik i utbildning och forskning.
  • Högskolan i Borås har lång erfarenhet av ”blåljusverksamhet” inom akut- och prehospital verksamhet och dessutom erfarenhet av polisutbildning på distans.
  • Det finns infrastruktur och lokalmässiga förutsättningar för en polisutbildning i Borås.
  • I regionen finns redan en flerårig och framför allt framgångsrik samverkan för regional utveckling.

Läs mer

Senast ändrad: 2018-10-02 16.03

Ändrad av:

Dela sidan: Polisutbildning i Borås

g q n C