Meny

Meny

Polisutbildning till Borås

Regeringen har som mål att Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda till 2024. För att klara detta behövs två nya polisutbildningar, en i södra Sverige och en i västra Sverige.

Bild på en polis.

Samarbete pågår

Våren 2017 startade ett samarbete mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, Studentkåren i Borås och Polismyndigheten i Borås. Målet är att få starta en polisutbildning i Borås. Samarbetet handlar bland annat om att se över infrastruktur och lokaler, som till exempel skjutbanor och ett så kallat körgårdsområde där polisaspiranter kan träna på polisiära insatser vid trafiksituationer. Fler bostäder för studenter finns också med i arbetet.

Borås är en stark kandidat

Borås är en stark kandidat för en placering av en polisutbildning av flera skäl.

  • Borås geografiska läge är strategiskt och rekryteringsunderlaget för blivande poliser är stort då det finns 1,7 miljoner invånare i Västra Götalandsregionen.
  • Borås är en växande studentstad med campus i city och nära till allt.
  • Högskolan i Borås är en av de största högskolorna i landet, har lärarkapacitet i relevanta ämnen och det finns en hög integration mellan teori och praktik i utbildning och forskning.
  • Högskolan i Borås har lång erfarenhet av ”blåljusverksamhet” inom akut- och prehospital verksamhet och dessutom erfarenhet av polisutbildning på distans.
  • Det finns infrastruktur och lokalmässiga förutsättningar för en polisutbildning i Borås.
  • I regionen finns redan en flerårig och framför allt framgångsrik samverkan för regional utveckling.

Läs mer

Senast ändrad: 2018-06-18 08.27

Ändrad av:

Dela sidan: Polisutbildning till Borås

g q n C