Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Socialt hållbart Borås

Borås ska vara en jämlik stad där alla människor får möjlighet att leva ett gott liv.

Borås Stad har därför inlett ett långsiktigt arbete där målet att skapa en hållbar stad. Genom samverkan och ett tålmodigt arbete ska vi minska skillnaderna i människors livsvillkor och hälsa. Arbetet är en del av Vision Borås 2025.

Sandwalls plats i Borås

Barn och unga är första steget

Vår första insats är ”Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor” (målområde 1) och det sätter barn och unga i fokus. Det kommer att fokusera på punkterna här nedan men ser även till barn och unga i ett bredare perspektiv.

  • Utveckla familjecentrerat arbetssätt
  • Utveckla föräldrastödet
  • Öppna upp en arenaskola på Sjöbo
  • Stärk det kommunala aktivitetsansvaret
  • Främja närvaron i grund- gymnasie- grundsär- och gymnasieskolan
  • Främja läsning bland barn
  • Ge tillgång till likvärdig kultur och likvärdiga fritidsaktiviteter

Läs mer om målområdet: skapa god start i livet och goda uppväxtvillkoröppnas i nytt fönster

Senare kommer arbetet att vidgas succesivt till att även handla om till exempel demokrati, arbete, bostäder och sociala miljöer. Ju mer som tas med projektet desto större blir vår hemsida så återkom gärna.

Kommunstyrelsen fattade den 7 september 2020 beslut om en målbild för Socialt hållbart Borås. Läs Kommunstyrelsens beslutPDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Socialt hållbart Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol