Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Jämlika livsvillkor

För de flesta är Borås en bra stad att växa upp och leva i. Det är naturligt med vissa skillnader i ett samhälle. Men skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper och områden i Borås ökar. För stora skillnader skapar problem som påverkar hela Borås även dem som har det allra bäst. Det kan innebära ökad social oro, sämre sammanhållning och sämre trygghet. Det är alltså inte enskilda områden eller grupper som har problem med segregation, utan det grundas i hur områden och grupper står i relation till varandra.

Effekter av jämlika livsvillkor

I en stad där skillnader i livsvillkor och hälsa är små är människor friskare, mer delaktiga och känner större tillit till varandra. Staden är mer sammanhållen och tryggare med mindre kriminalitet och social oro. Ett socialt hållbart samhälle lockar näringsliv och företagande. Det betyder att alla vinner på en mer jämlik stad, inte bara enskilda områden eller grupper.

Förutom att människor får ett bättre liv kostar det mindre för samhället att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är avgörande för stadens framtid.

Samhället har ett ansvar

De villkor som samhället skapar, till exempel tillgång till arbete, bostäder och skolor sätter ramar för människors liv och hur hälsan skiljer sig i befolkningen. Hälsa är inte bara en fråga för individen utan viktigt för hela samhället. När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle som vi alla är en del av.

Det står även påkallat i lag och internationell rätt. Bland annat står det i regeringsformen, som är en grundlag, att det allmänna (till exempel kommunerna) ”ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.

Kvinna på permobil i Borås centrum

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Jämlika livsvillkor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol