Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Jämlika livsvillkor

För de flesta är Borås en bra plats att växa upp och leva på. Det är naturligt med vissa skillnader i ett samhälle. Men skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika grupper och områden i Borås ökar. Alltför stora skillnader leder till problem som påverkar invånarna i hela Borås – även de som har det allra bäst. Det handlar om ökad social oro, sämre sammanhållning och sämre trygghet. Det är alltså inte enskilda områden eller grupper som har problem med segregation, utan det grundas i hur områden och grupper står i relation till varandra.

Jämlikhet gynnar alla i ett samhälle

I en kommun där skillnader i livsvillkor och hälsa är små är människor friskare, mer delaktiga och känner större tillit till varandra. Tryggheten ökar samtidigt som kriminalitet och social oro minskar. Ett socialt hållbart samhälle lockar näringsliv och företagande. Det betyder att alla vinner på jämlikhet, inte bara enskilda områden eller grupper.

Förutom att människor får ett bättre liv kostar det mindre för samhället att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är avgörande för stadens framtid.

Hälsa en fråga för hela samhället

De villkor som samhället skapar, till exempel tillgång till arbete, bostäder och skolor sätter ramar för människors liv och hur hälsan skiljer sig i befolkningen. Hälsa är inte bara en fråga för individen utan viktigt för hela samhället. När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle som vi alla är en del av.

Det står även påkallat i lag och internationell rätt. Bland annat står det i regeringsformen, som är en grundlag, att det allmänna (till exempel kommunerna) ”ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.”

Kvinna på permobil i Borås centrum

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Jämlika livsvillkor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol