Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Målbilden för Socialt hållbart Borås

Kommunstyrelsen har beslutat om en målbild för Socialt hållbart Borås. Målbilden visar hur Borås Stad under flera års tid ska ta sig an utmaningarna. Målet kräver långsiktighet och uthållighet. Att arbeta för jämlika livsvillkor innebär i första hand inte att göra nytt, utan att göra mer och göra bättre. Det tar tid att minska skillnader i livsvillkor. Skillnaderna är resultatet av ett samhälle som har vuxit under en lång tid. På samma sätt måste vi vara beredda på att resultatet av de insatser vi gör i dag kommer att dröja, ibland en hel generation fram i tiden.

Handlingsplan för barn och unga

Arbetet med den sociala hållbarheten kommer att genomföras med en stor bredd. Några insatser kommer att rikta sig mot utvalda geografiska områden eller grupper av människor medan andra riktas mot hela Borås.

De åtgärder som ska genomföras först är kopplade till målet "skapa en god start i livet och goda uppväxtvillkor". På den här sidan kommer vi inom kort berätta om vad som händer i arbetet med de olika åtgärderna.

  • Utveckla familjecentrerat arbetssätt
  • Utveckla föräldrastödet
  • Öppna upp en arenaskola
  • Stärk det kommunala aktivitetsansvaret
  • Främja närvaron i grund- gymnasie- grundsär- och gymnasieskolan
  • Främja läsning bland barn
  • Tillgång till likvärdig kultur och likvärdiga fritidsaktiviteter

Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga PDF(Handlingsplan)PDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Målbilden för Socialt hållbart Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol