Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Målbilden för Socialt hållbart Borås

Kommunstyrelsen har beslutat om en målbild för Socialt hållbart Borås. Målbilden visar hur Borås Stad under flera års tid ska ta sig an utmaningarna. Målet kräver långsiktighet och uthållighet. Att arbeta för jämlika livsvillkor innebär i första hand inte att göra nytt, utan att göra mer och göra bättre. Det tar tid att minska skillnader i livsvillkor. Skillnaderna är resultatet av ett samhälle som har vuxit under en lång tid. På samma sätt måste vi vara beredda på att resultatet av de insatser vi gör i dag kommer att dröja, ibland en hel generation fram i tiden.

Kommunstyrelsens beslut om målbilden, september 2020 PDF

Målbilden består av olika målområden. Det första kallas ”God start i livet och goda uppväxtvillkor". Här har arbete på flera olika områden kommit igång.

22 mars 2021 fattade Kommunstyrelsen beslut om ytterligare två målområden:

Klicka här för att läsa pressmeddelandet om beslutet från 210322

Tre förvaltningschefer är ansvariga för varsitt målområde. Christer Samuelsson, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, är ansvarig för God start i livet och goda uppväxtvillkor. Tina Arekvist Lundell, Arbetslivsförvaltningen, är ansvarig för Förusättningar för arbete. Jonas Ward, Samhällsbyggnadsförvaltningen, är ansvarig för Bostäder och närmiljö.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Målbilden för Socialt hållbart Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol