Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Målområde "Bostäder och närmiljö"

Att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, att ha en bostad som passar och som man har råd med, är vad det här målområdet fokuserar på. Segregation ska motverkas och bra boendemiljöer ska främjas. På så sätt skapas bättre förutsättningar för mer jämlika livsvillkor.

En fungerande närmiljö är en grundförutsättning för att människor ska ha en bra livskvalité. Det är också viktigt att där man bor ha tillgång till den service som Borås Stad erbjuder, och att det ska finnas arbetsplatser och grönområden i närheten.

Barn och unga behöver ha ytor för lek och utvistelse såväl i bostadsområden som vid fritidshem, förskolor och grundskolor.

I arbetet med bostäder och närmiljö ingår också en strävan efter att människor ska öka sin delaktighet och få ett öka inflytande i stadsutvecklingen.

Särskilda satsningar ska göras i utvalda geografiska områden, till exempel på Norrby.

Med hjälp av de människor som bor i bostadsområdena är målet att kunna minska de negativa effekterna av trångboddhet och segregerade boendemiljöer och att de som bor och vistas i området ska känna ökad trygghet.

Bostäder och närmiljö är ett av tre beslutade målområden inom Socialt hållbart Borås. De övriga två är God start i livet och goda uppväxtvillkor samt Förutsättningar för arbete.

God start i livet och goda uppväxtvillkor

Förutsättningar för arbete

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Målområde "Bostäder och närmiljö"

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol