Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Målområde ”Förutsättningar för arbete”

Arbetet är en bas för många människors identitet och sociala liv. Målområdet Förutsättningar för arbete har därför en central betydelse i strävan mot jämlika livsvillkor.

Människors sysselsättning och ekonomiska trygghet spelar stor roll för en god och jämlik hälsa. Arbete, utbildning och lärande utgör betydande delar av människors livsvillkor.

I dag står många långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, utrikes födda samt lågutbildade.

Inom ramen för det här målområdet ska vi stärka förutsättningarna för invånarna att få en utbildning och ett arbete. Till exemplel ska det vara möjligt att som vuxen kompensera en ofullständig gymnasieutbildning och kunna möta förändringar på arbetsmarknaden.

Den tydligaste vattendelaren vad det gäller arbetslöshet går mellan de som har en fullgjord gymnasieutbildning och de som saknar en sådan. Oavsett utbildningsnivå är arbetslösheten högre för utrikes än inrikes födda, i synnerhet de som är födda utanför Europa.

I det här arbetet vill Borås Stad underlätta och bredda möjligheten till att få arbete, bland annat genom att utveckla samverkan med till exemple statliga myndigheter, samordningsförbundet, näringslivet och civilsamhället.

Förutsättningar för arbete är ett av tre beslutade målområden inom Socialt hållbart Borås. De övriga två är God start i livet och goda uppväxtvillkor samt Bostäder och närmiljö.

God start i livet och goda uppväxtvillkor

Bostäder och närmiljö

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Målområde ”Förutsättningar för arbete”

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol