Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Hållbarhetskriterier, Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuners verksamhet grundar sig på Det Naturliga Stegets definition av hållbar utveckling.

Det bygger på principen att ett hållbart samhälle är ett samhälle som kan behålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors förmåga att tillgodose sina behov inte hindras.

  1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen
  2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen
  3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas
  4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov

Hållbarhetskriterierna, Sveriges Ekokommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hållbarhet på två minuterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbarhetskriterier, Sveriges Ekokommuner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol