Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Demokratin är ömtålig - EU-valet har startat

Artikeln publicerades:

Genom att använda din rösträtt stärker du demokratin. Att rösta är inte bara ett sätt för oss medborgare att vara med och påverka. Det är också ett sätt att se till att demokratin fortsätter vara stark och att vår gemensamma röst får den kraft som krävs för att möta såväl dagens som morgondagens utmaningar.

Den 9 juni 2024 är själva valdagen. Då kan du göra din röst hörd och vara med och bestämma vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet, men redan från 22 maj kan du förtidsrösta.

Din röst är lika mycket värd som alla andras. Men bara om du använder den! Så gör det – rösta i EU-valet.

– Vi vill främja valdeltagandet i EU-valet. Andelen röstberättigade som utnyttjar sin rösträtt är lägre i EU-valet än i de allmänna valen till riksdag, region och kommun. Därför siktar vi på att främja valdeltagandet bland grupper som brukar ha lågt valdeltagande, säger Melissa Lennartsson, projektledare vid Valkansliet.

De grupper som är i fokus för projektet för att främja valdeltagandet är:

 • förstagångsväljare 18-23 år,
 • nyblivna svenska medborgare,
 • boende i områden där valdeltagandet är lågt.
En flagga med texten "Här kan du rösta" framför förtidsröstningslokalen på Stora torget i Borås. Foto: Kennet Öhlund.

Borås Stad har fått över 400 000 kronor i bidrag från Europaparlamentet för att främja valdeltagandet i EU-valet. Bidraget används bland annat till att sprida budskapet om vikten av att rösta, vem som har rösträtt och EU:s och Europaparlamentets roll.

– Tack vare EU-bidraget har vi kunnat öka våra insatser för att få fler i Borås att använda sin rösträtt. Efter valet 2022 såg vi att valdeltagandet minskade i Borås och att skillnaderna mellan olika områden och grupper i staden är stora. Vi vill vända den trenden och se till att alla känner att de har rätt och möjlighet att vara med och påverka genom att rösta, säger Melissa Lennartsson.

projektet innehåller bland annat:

 • besök på stadens gymnasieskolor i samband med skolvalet,
 • information om EU-valet på områdesdagar, som äger rum under
  maj månad,
 • budskap om att rösta, som publiceras i Borås Stads digitala kanaler,
 • SMS-utskick med påminnelser till invånarna att använda sin
  rösträtt,
 • medarbetare på mötesplatserna som kan ge information om
  EU-valet.

Vid förra EU-valet 2019 var valdeltagandet i Borås som helhet 53,77 procent. Valdeltagandet varierade från som lägst 24,93 procent till som högst 68,28 procent i olika valdistrikt.

Vid de allmänna valen 2022 var valdeltagandet i Borås som helhet 78,45 procent i valet till Kommunfullmäktige. Valdeltagandet varierade mellan 41,91 procent och 91,54 procent för de distrikt som hade lägst respektive högst valdeltagande.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-05-22] Demokratin är ömtålig - EU-valet har startat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol