Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valbussen kommer med möjlighet att rösta

Artikeln publicerades:

Valet till Europaparlamentet är redan igång, och i år gör valbussen entré. Det är en rullande lokalen för förtidsröstning, som turnerar och ger invånarna ännu fler möjligheter att rösta.

– Vi vill att alla som har rösträtt enkelt ska kunna ta sig till en förtidsröstningslokal eller till sin vallokal. Med bussen når vi fler platser där vi inte har tillgång till bra lokaler, säger Anna Enochsson, valledare i Borås Stad.

Bussen är en vanlig stadsbuss och under tiden den fungerar som valbuss är den dekorerad i en rosa ton, så att det tydligt syns att den används för röstning i EU-valet.

Sidan på valbussen med texten "Valbuss - Här kan du rösta". Foto: Julia Karlsson. 

Den som vill rösta i valbussen går in genom främre dörren. I bussen finns utrymme för att ta önskad valsedel bakom ett avskärmat valsedelsställ, på samma ställe lägga sin röst i ett valkuvert och sedan lämna sin röst till röstmottagarna vid mottagningsbordet.

Därefter passerar den röstande ut genom bussens mittendörr och väljaren har då använt sin röst och bidragit till att stärka demokratin!

– Vi provar att ha en valbuss nu vid EU-valet för att kunna vara på ställen där boråsare befinner sig såsom handelsplatser och djurparken. Vi har hämtat inspiration från grannkommuner som har använt sig av valbussar vid flera tillfällen och som har varit nöjda med det, säger Anna Enochsson.

Målet är att så många röstberättigade som möjligt ska ta vara på sin rättighet att rösta i EU-valet. Efter valet kommer valbussen att utvärderas för att se om den kan bli ett återkommande inslag vid framtida val i Borås.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-05-22] Valbussen kommer med möjlighet att rösta

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol