Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetsmiljöpolicy

Alla organisationer ska ha en arbetsmiljöpolicy som visar arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet med arbetsmiljön. Dokumentet som beskriver hur vår arbetamiljö ska vara och hur vi når dit.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Arbetsmiljöpolicy

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol