Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Informationssäkerhetspolicy

Syftet med vårt informationssäkerhetsarbetet är att vi ska ha en effektiv informationsförsörjning som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i kommunen samt bygger förtroende hos både invånare, medarbetare och andra aktörer.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Informationssäkerhetspolicy

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol