Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturprogram

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Kulturprogram

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol