Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Personalpolitiska riktlinjer

De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet och är gemensamma för kommunens förvaltningar och bolag. Riktlinjerna konkretiserar och ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Personalpolitiska riktlinjer

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol