Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Personalpolitiskt program

Personalpolitiken pekar ut riktningen för hur Borås Stad tar till vara kunnandet och kapaciteten
hos alla som arbetar i Borås Stad, skapar ett hållbart arbetsliv och ger förutsättningar för att lösa
vardagens arbetssituationer på nya sätt. Det gör att vi kan lösa vårt uppdrag som välfärdsaktör,
samhällsutvecklare, demokratiaktör och arbetsgivare.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Personalpolitiskt program

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol