Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Program för parkering

För att Borås ska kunna bygga en tätare stad och använda marken mer effektivt, behöver parkering hanteras smartare. Vi använder parkering som ett verktyg för att styra hur folk väljer att resa, förbättra stadens utseende och göra den mer attraktiv. Programmet för parkering i Borås vill göra det lättare för människor att besöka och bo i stadens centrum genom att bättre planera var och hur parkering erbjuds. Det innebär att man delar in staden i olika zoner med särskilda regler för parkering, för att minska miljöpåverkan och främja användningen av cykel och kollektivtrafik. Målet är en levande, tillgänglig stad där parkering inte tar onödigt stor plats och stödjer en hållbar utveckling.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-19] Program för parkering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol