Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Program mot hemlöshet

Borås Stads ansvar i hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan bostadsförsörjning
och socialtjänst. Borås Stad har ett ansvar att planera för en bostadsförsörjning för alla
kommuninvånare samtidigt som socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas
i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Arbetet med att bekämpa hemlöshet är
därmed både en bostadspolitisk och en socialpolitisk fråga, men berör även andra områden
som integration, arbetsmarknad samt hälso- och sjukvård

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-11] Program mot hemlöshet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol