Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Regler för idéburet offentligt partnerskap

När vi och en idéburen organisation ser gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att uppnå det. Reglerna beskriver bland annat kriterierna som måste vara uppfyllda för detta.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Regler för idéburet offentligt partnerskap

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol