Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinje för säkerhetsskydd

Denna riktlinje syftar till att skapa en gemensam inriktning och samsyn på Borås Stads
säkerhetsskydd samt att tydliggöra ansvar, organisation och övergripande krav.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-07] Riktlinje för säkerhetsskydd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol