Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

I denna riktlinje beskrivs vad som gäller för du som elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska få ledigt vid religiösa högtider.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol