Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinjer för internbanken och likviditetsförvaltning

Syftet med riktlinjer för internbanken och likviditetsförvaltning är att ange: hur kommunens finansiella risker ska hanteras, mål och regler för hur kommunen ska driva sin finansverksamhet, ansvarsfördelning och hur rapportering, uppföljning och kontroll ska genomföras.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-12] Riktlinjer för internbanken och likviditetsförvaltning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol