Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinjer för kulturmiljövården

Riktlinjerna handlar om att skydda gamla byggnader och platser som är viktiga för kulturen. Det är viktigt att inte förstöra dessa platser när nya hus byggs eller områden utvecklas. Målet är att göra så att alla förstår hur viktigt det är att ta hand om dessa kulturplatser och att använda dem på bästa sätt. Det handlar om att bevara historia och kultur för framtiden. I en bilaga hittar du beskrivningar av kulturmiljöer i Borås.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-02-01] Riktlinjer för kulturmiljövården

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol