Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinjer för offentlig konst

Offentlig konst avser den konst som är placerad i våra gemensamma rum, vilket gör den tillgänglig för allmänheten. Den offentliga konsten är producerad på beställning och tillkommer på initiativ av det offentliga – kommun, region eller stat som bekostar konsten.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-25] Riktlinjer för offentlig konst

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol