Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinjer för parkering

Borås Stads riktlinjer för parkering tydliggör hur vi ser på parkering i detaljplaner och bygglov.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Riktlinjer för parkering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol