Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinjer för trädvårdsarbetet

Vi bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Riktlinjer för trädvårdsarbetet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol