Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinjer för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttidsboende och hemvårdsbidrag samt regler för hemvårdsbidrag och förenklat beslutsfattande

Riktlinjen vänder sig till dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara din dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Riktlinjer för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttidsboende och hemvårdsbidrag samt regler för hemvårdsbidrag och förenklat beslutsfattande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol