Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styr- och ledningssystem

Styr- och ledningssystemet är tillitsbaserad och en del av den totala styrningen i Borås Stad. Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och invånarnas behov, att skapa förtroende och att bygga goda relationer. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan Borås Stad och dess invånare, företag, organisationer och
besökare.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Styr- och ledningssystem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol