Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan)

VA-planens syfte är att planera för nutiden och framtidens vatten- och avloppsförsörjning. Rent vatten är en viktig för att minska hälso- och miljörisker och är en del i att bygga ett hållbart samhälle.

Om styrdokument

Detta är ett av våra styrdokument. Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-09] Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol