Meny

Meny

EU-val 2019 – #klart jag ska rösta

23-26 maj genomförs val till Europaparlamentet i samtliga medlemsländer. I parlamentet sitter 751 ledamöter, och val dit sker var femte år. Här i Sverige hålls valet söndagen den 26 maj.

Vad som händer i EU kan kännas långt borta i din vardag, men det påverkar dig som boråsare mer än du kanske tror. Maten du äter, bilen du kör och leksakerna som dina barn leker med - allt det och mycket mer regleras av EU.

Inför det allmänna valet 2018 engagerade Borås Stad 14 valambassadörer. Deras uppdrag liksom kampanjen #klartjagskarösta sträcker sig även över EU-valet i maj.

Valambassadörerna har i uppdrag att möta boråsarna i deras vardag och föra ut budskapet att varje röst räknas. Oavsett vem du är - förstagångsväljare eller statsminister, om du bott här i generationer, nyss blivit svensk medborgare eller precis fått rösträtt - din röst är lika mycket värd som alla andras. Men bara om du använder den!

Hur har du upplevt uppdraget som valambassadör?

Baseer Qayoumi

Baseer Qayoumi, Norrby
- Roligt och spännande, och jag tror att det har hjälpt till att höja valdeltagandet. Inför nästa val tycker jag staden ska satsa på fler evenemang och besök på äldreboenden. Jag jobbar inom hemtjänsten och har träffat många äldre som först inte tänkt rösta men som jag sen lyckades övertyga.

Najoua Maniar.

Najoua Maniar, Sjöbo
- Det har varit jättebra och lärorikt för mig. Jag har utfört uppdraget som en del av mitt vanliga arbete som samhällsinformatör, och har varit aktiv och engagerad. Jag har fått många frågor om valet och de flesta har varit av praktisk natur, ofta från nyanlända och ute på stan.

Anki Wellbrandt

Anki Wellbrandt, Centrum
– Det har bara varit roligt. Jag har inte fått några frågor av typen: ”Vad ska man rösta på?” utan bara: ”Vad bra att staden gör detta”. Upplägget har varit positivt och de frågor jag fått har jag kunnat svara på. Mitt budskap har varit: Istället för att klaga, gå och rösta!

Petter Sundbye

Petter Sundbye, Viared
– Uppdraget i stort har varit inspirerande och meningsfullt. Att rösta är det första steget vi medborgare har att vara med och påverka, och kan mitt deltagande i valkampanjen medföra att fler sätter sig in i politiken och röstar så känns det positivt!

Valdeltagandet ökade i höstens allmänna val

I valet 2018 ökade valdeltagandet för Borås i alla tre valen - riksdag, kommun och landsting. Boråsarnas valdeltagande ligger i genomsnitt under rikets genomsnittliga valdeltagande, men samtidigt ökar valdeltagandet i Borås mer än vad det gör i övriga landet.

Den högsta ökningen av valdeltagandet märktes i riksdagsvalet, med 1,5 procentenheter. I valet till Kommunfullmäktige ökade valdeltagandet med 1,3 procentenheter jämfört med valet 2014, och i landstingsvalet noterades en ökning med 1 procentenhet.

Med undantag för valet 2010 är 2018 års ökning av valdeltagandet den största sedan 1973, vilket är det tidigaste valet som Statistiska centralbyrån har noterat statistik för när det gäller valdeltagandet i Borås.

Valdeltagande ökade i Borås.

Valdeltagandet ökade i samtliga tre val.

Senast ändrad: 2019-02-13 08.54

Ändrad av:

Dela sidan: EU-val 2019 – #klart jag ska rösta

g q n C