Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Så togs Borås 2025 fram

I oktober 2012 antogs visionen av Kommunfullmäktige. Arbetet med visionen inleddes drygt ett år tidigare och engagerade förutom politiker även det kommunala ungdomsrådet, medborgare, ett 20-tal referensgrupper och ett 20-tal skolor och förskolor.

Politiker och ungdomar från ungdomsrådet träffades några gånger för att lyssna på inspirerande föreläsningar och i grupparbeten ta fram förslag på vad visionen skulle kunna innehålla.

Parallellt kunde allmänheten bidra med sina tankar via webbformulär, telefon, e-post och tipslådor som fanns på bibliotek och andra mötesplatser och ute på stan. Projektledaren Hans Forsman träffade olika referensgrupper och fick mycket tankar om det önskade framtida Borås den vägen.

Skolorna och förskolorna lämnade många kreativa bidrag som resulterade i en utställning på Kulturhuset. Det materialet har bevarats i en skrift.

Alla insamlande synpunkter resulterade i ett förslag med dels en visionstext, dels nio målområden. Det skickades ut på remiss till kommunala nämnder och bolagsstyrelser, ungdomsrådet och alla de referensgrupper som medverkat. Även allmänheten fick möjlighet att tycka till om förslaget. Många skickade in fylliga svar. Utifrån remissvaren arbetades visionen om. Bland annat kortades den ner och nio målområden blev sju.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så togs Borås 2025 fram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol