Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Strategiska målområden

Visionen fördjupas i sju strategiska målområden. Genom att vi kontinuerligt arbetar med alla målområdena kan visionen bli verklighet. Borås Stad är drivande i arbetet där medborgare, näringsliv och föreningar medverkar.

Till varje målområde hör ett antal strategier som konkretiserar hur vi kan arbeta för att nå visionen. Med tiden kan fler strategier tillkomma, medan andra kan bli inaktuella och tas bort.

De sju målområdena

Illustration med barn, cyklar, viskan och hus.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska målområden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol