Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Strategiska målområden

Visionen fördjupas i sju strategiska målområden. Genom att vi kontinuerligt arbetar med alla målområdena kan visionen bli verklighet. Borås Stad är drivande i arbetet där medborgare, näringsliv och föreningar medverkar.

Till varje målområde hör ett antal strategier som konkretiserar hur vi kan arbeta för att nå visionen. Med tiden kan fler strategier tillkomma, medan andra kan bli inaktuella och tas bort.

De sju målområdena

Illustration med barn, cyklar, viskan och hus.

Senast ändrad: 2020-04-20 13.12

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska målområden

g q n C