Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Borås är en stad baserad på förnybar energi. Borås invånare, näringsliv och organisationer medverkar engagerat och motiverat i stadens miljöarbete.

Strategier

  • Vi effektiviserar energianvändningen och använder bara förnybar energi.
  • Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhället.
  • Vi arbetar för hållbar konsumtion och handel. Därmed stödjer vi även hållbar produktion på global nivå.
  • Vi har en dialog med stadens invånare, näringsliv och organisationer för att gemensamt verka för en livskraftig och långsiktigt hållbar stad.
Illustration med Viskan, ett jordklot, soppåsar, en äppelskrutt och träd. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol