Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Företagandet växer genom samverkan

Alla företagare i Borås ingår i nätverk mellan olika branscher eller är aktiva på mötesplatser där entreprenörskap och nyföretagande är i fokus. I Borås finns kluster där näringslivet möter
universitetet för att utveckla spetskompetens inom nya verksamhetsområden. Spetskompetens som kan leda till att nya branscher utvecklas.

I Borås tar vi tillvara allas kompetens oavsett den enskildas förutsättningar. Socialt ansvarstagande genomsyrar arbetsgivarskapet i alla sektorer och Borås Stad ses som ett föredöme.

Det är lätt för företag att etablera sig i Borås. Längs de större riksvägarna finns attraktiva områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommunikationer till stadskärnan. Offentlig och privat verksamhet i Borås har ett nära samarbete med Göteborg och övriga kommuner i Boråsregionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad.

Det textila arvet lever. Vi tar globalt ansvar och utvecklar redesign och återvinning av textila material.

Strategier

  • Vi stimulerar nätverk mellan olika branscher för att ompröva, lära nytt och utveckla nya företagssegment.
  • Vi organiserar mötesplatser för näringsliv, högskola och Borås Stad där entreprenörskap och nyföretagande är i fokus.
  • Vi stimulerar kluster där näringslivet möter högskolan för att utveckla spetskompetens inom nya verksamhetsområden.
  • Vi verkar för att Högskolan i Borås blir Borås Universitet.
  • Vi erbjuder attraktiv mark för etableringar.
  • Vi utvecklar samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad.
Illustration med flygplan, lastbilar och industrier.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Företagandet växer genom samverkan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol