Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Livskraftig stadskärna

Borås är bra på att vara stad. Borås andas attraktion och lust. Vi har en stadskärna med en mångfald av mötesplatser för rekreation och upplevelser där människor kan umgås tryggt. Stadskärnan är ren och snygg. Den rymmer alla människor, även de som har behov av särskilt stöd. Det är lätt att förflytta sig inom den. Stadskärnan har en positiv blandning av boende, arbete och nöje som skapar liv under hela dygnet. Viskan och Stadsparken ger staden en rogivande puls och skulpturerna en meditativ återhämtning eller en tankeställare.

Vi bor i områden som präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje individ, såväl formella som informella. I stadskärnan finns det blandade upplåtelseformer i samma kvartersområden och hus.

Strategier

  • Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.
  • Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.
  • Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan får en framträdande plats och ger möjlighet till både aktiviteter och sinnesro.
  • Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.
  • Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter och upplevelser så att staden lever under dygnets flesta timmar.
  • Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar.
  • Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till andra delar av staden.
  • Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med en minimerad förbrukning av vatten och energi, en medveten avfallshantering samt materialval som inte innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.
Illustration med skulpturer, några som badar, några som sitter på en bänk och någon som krattar en gräsmatta.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Livskraftig stadskärna

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol