Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Människor möts i Borås

Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. I spontana och planerade möten delar vi med oss och tar till vara den kunskap, de erfarenheter och de insikter som människor har.

Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia möter framtiden.

Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad och medborgarna. De mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet och inflytande över Borås utveckling.

Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar Borås Stad nya samverkansformer som bidrar till omprövning och nytänkande.

Borås är känt för sin servicekänsla och sitt goda värdskap. Boråsare känner en stolthet över att ge besökare en positiv upplevelse av staden.

Våra satsningar på idrottsevenemang och kulturevenemang väcker känslor, ger stimulans och gör Borås attraktivt att besöka och bo i. Det stärker stadens själ.

Det är lätt för näringsliv och organisationer att samverka kring möten och evenemang. Vi använder de nätverk och kontakter vi har med omvärlden för att dra fler möten och evenemang till Borås.

Strategier

  • Vi verkar för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer.
  • Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling.
  • Vi utvecklar Borås Stad till en lärande organisation där medarbetare samverkar över förvaltnings- och bolagsgränser.
  • Vi skapar fler lokaler för möten och evenemang.
  • Vi samverkar med Högskolan för att utveckla en utbildning kring gott värdskap och servicekänsla.
  • Vi uppmuntrar och stödjer initiativ att dra stora möten och evenemang till Borås.
  • Vi utvecklar samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen kring stora möten och evenemang.
  • Vi skapar tydliga välkomnande entréer till Borås.
Illustration med en giraff, en sångare, fotbollspelare, hur och två människor med varsin portfölj.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Människor möts i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol