Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Stad och land utvecklas hand i hand. Många invånare söker det mindre samhällets och landsbygdens möjligheter med närhet till mark och natur. Gemenskapen i föreningsliv och byalag stärker landsbygden och skapar mötesplatser för människor i alla åldrar.

En väl utbyggd datakommunikation gör det möjligt att leva och etablera företag även i mindre samhällen. Den ekologiska produktionen och satsningen på ekoturism gör landsbygden livskraftig. Viskan är en källa till upplevelse och rekreation.

Vi bor i områden som präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje individ, såväl formella som informella.

Strategier

  • Vi stöttar föreningsliv och byalag som tar initiativ att utveckla landsbygden.
  • Vi verkar för att alla medborgare har tillgång till bredband och datakommunikation.
  • Vi satsar på ekoturism, gärna i samverkan med kommunerna i Boråsregionen.
  • Vi verkar för öppna landskap och för lokal ekologisk matproduktion som främjar biologisk mångfald.
  • Vi utvecklar Viskan för rekreation och upplevelser.
  • Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden som finns i Borås.
  • Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.
Illustration med en älg, en traktor, en mediterande tjej, en spade, en häst, en ko och så Viskan i bakgrunden.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol