Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. Barn och unga uttrycker sina åsikter och får dem tillvaratagna. Känslan av att kunna påverka stärker inte bara deras självkänsla utan väcker också lust att lära och att engagera sig i samhället.

Frivilligorganisationer, föreningsverksamhet och det professionella kulturlivet bidrar till att ge barn och unga en god demokratisk fostran och goda uppväxtvillkor.

Förskolan och skolan är de samlade mötesplatserna för alla barn och unga. Vid sidan av pedagogerna möter de här tidigt företrädare för näringslivet och det omkringliggande samhället, över generations- och kulturgränser.

Alla föräldrar kan få stöd som stärker dem i sin föräldraroll.

Strategier

  • Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns och ungas lärande och växande.
  • Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns och ungas utveckling och lärande.
  • Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
  • Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt.
Illustration med barn och ungdomar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol