Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vad är en vision?

En vision beskriver hur vi önskar att något ska bli i framtiden. I Borås tecknar visionen en önskebild för året 2025. En del av visionen kommer förhoppningsvis att bli verklighet tidigare än så, medan annat kommer att ta längre tid att uppfylla.

En vision behöver inte vara helt realistisk eller kunna mätas, utan ska framförallt vara en målbild som hjälper alla att sträva åt samma håll.

Många svenska kommuner har tagit fram visioner. Vissa har visioner som är som en kort, klatschig slogan. Andra har väldigt spetsiga visioner som fokuserar på ett enda utvalt område.

Borås Stads politiker bestämde sig tidigt för att Borås behöver en bred vision med flera olika målområden. Därför omfattar vår vision mycket av vad som ska hända under de närmaste åren. Den omfattar både stadskärnan, mindre samhällen och landsbygden.

Om vår vision kan du läsa på sidan Vision Borås 2025 eller i dokumentet Borås 2025 — vision och strategi.PDF

De sju strategiska målområdena ger en fördjupad bild av visionen och strategier för hur vi ska jobba i vår strävan att nå den.

Senast ändrad: 2019-08-02 11.39

Ändrad av:

Dela sidan: Vad är en vision?

g q n C