Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Informationsmaterial om visionen

Visionen om framtidens Borås tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Den kan med andra ord vara en ledstjärna inte bara för Borås Stad utan även för företag, föreningar, högskolan, andra organisationer och enskilda. På den här sidan finns material som är fritt att använda för alla som i något sammanhang vill prata om visionen eller på annat sätt informera om den.

Visionen översatt till andra språk

Filmer

Det finns två filmer som beskriver Visionen om framtidens Borås.

Sammanfattande film, 47 sekunder

Film med hela visionens text, 4 minuter och 10 sekunder

Presentation i Powerpoint

Den här presentationen förklarar vad Visionen om framtidens Borås är och något om innehållet. Använd de bilder du vill använda och lägg gärna till egna bilder som passar i sammanhanget. Behåll Borås Stads logotyp på bilderna, men lägg gärna till en egen logotyp också.

Presentation om Visionen om framtidens Borås Powerpoint, 6.4 MB.

Broschyr

Visionen finns som tryckt broschyr. I samma trycksak finns visionen på svenska, lättläst svenska och engelska.

Verksamheter som vill ha broschyren tillgänglig eller dela ut den vid ett speciellt tillflle kan beställa den utan kostnad via mail till Pia Essunger.

pia.essunger@boras.se

Illustrationer

Dessa bilder får användas i sammanhang där visionen beskrivs i text. Bilderna har tagits fram för att illustrera Visionen om framtidens Borås och får inte användas i något annat sammanhang. Illustratörens namn Ida Brogren ska anges när det fungerar.

Högupplösta bilder för tryck finns i vår bildbank.

Borås Stads bildbank Länk till annan webbplats.

Visionsområde Omsorg om varandra och miljön

Omsorg om varandra och miljön samlingsbild
Busshållplats
traktor

Visionsområde Ett tryggt och snyggt Borås

Ett tryggt och snyggt Borås samlingsbild
Man på cykel
Dansman

Visionsområde Möjligheter och mod att utvecklas

Samilingsbild möjligheter och mod att utvecklas
Människor som klättrar
Tråd och nål

Visionsområde Människor möts i Borås

Samilngsbild människor möts i Borås
Deal
Ett team med en gren
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Informationsmaterial om visionen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet