Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så togs Visionen om framtidens Borås fram

Sedan september 2021 finns en vision för Borås som kallas Visionen om framtidens Borås.

På den här sidan beskriver vi hur det gick till när den gamla visionen från 2012, som hette Borås 2025, fick ett delvis nytt innehåll.

Sedan den gamla visionen blev till 2012 har mycket hänt i Borås. Därför beslöt Kommunstyrelsen 2020 att det var dags att revidera den och åter igen lyssna på vad alla de som bor, verkar och möts i Borås önskar sig av sitt framtida Borås.

Revideringen av visionen påbörjades i september 2020. Startskottet för arbetet var dialoger med olika intressentgrupper utifrån frågeställningen ”Vad ska Borås bli?” Under hösten samlade Borås Stad in en mängd synpunkter från invånare, näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle, akademi, medarbetare i Borås Stad och förtroendevalda. Många blev inbjudna till att delta i någon av de 13 workshopar som arrangerades och alla boråsare uppmanades till att skicka in sina önskemål om hur Borås borde utvecklas.

Inkomna synpunkter om idéer om vad Borås ska bli

De synpunkter som kom in var utgångspunkten för formuleringen av den nya visionen. Många ville ha en kortare och mer kärnfull vision, så det förslag som togs fram var betydligt mindre omfattande än den gamla visionen. Förslaget gick ut på remiss under våren 2021 till kommunala bolag och nämnder, politiska partier i Kommunfullmäktige, föreningar, företag och företagsorganisationer, Högskolan i Borås och studentkåren. Även allmänheten fick möjlighet att lämna synpunkter på visionen via boras.se. Efter att svaren på remissen hade kommit in, bearbetades samtliga kommunalråd visionen ytterligare tills den fick sina slutgiltiga formuleringar.

De synpunkter som har kommit in i olika skeden har styrt hur förslaget till ny vision har formulerats. Förslaget har sedan bearbetats på arbetsmöten med samtliga kommunalråd för att få sin slutgiltiga form.

Visionen om framtidens Borås

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så togs Visionen om framtidens Borås fram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72