Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inkomna synpunkter på vad Borås ska bli

På den här sidan kan du läsa en sammanfattning av vad som kom in under revideringen av Borås vision under hösten 2020 och våren 2021.

Synpunkterna har samlats in från de 13 workshoppar, sociala medier, webbformulär på boras.se samt från möteplatser utifrån frågeställningen "Vad ska Borås bli?"

Rubrikerna finns med bara för att göra det lättare att hitta på sidan. Klicka på länkarna för att komma direkt till synpunkterna.

Arbete

 • I Borås finns bra och attraktiva arbetsgivare
 • Ett gott samarbetsklimat, stöttning och kompetens
 • En stad där det är lätt att hitta sitt drömjobb och knyta kontakter under studietiden
 • Bra utbildning, nära till jobbet och bostadsmöjligheter som möjliggör att arbeta här
 • Minskad arbetslöshet för unga genom samarbeten
 • Logistisk och innovationer i framkant
 • Bra bostadsmöjligheter, nära till jobbet.

Näringsliv

 • Bra företagsklimat, hög kompetens och god samverkan
 • Enkelt att rekrytera
 • Stärka företagsnätverken som finns i Borås / mötesplatser för företagare
 • Välkomna nya företagare, underlätta för små företag och ge stöd till att etablera sig i Borås
 • Fysiska förutsättningar i form av exempelvis hyror och logistik
 • Lyfta företagen/företagare
 • Företagen bidrar till att stärka skolan, exempelvis viktigt med UF för unga
 • Knyta kontakter mellan näringsliv och högskola
 • Entreprenörsanda

Grundskola och gymnasium

 • Fler skolor-mindre klasser
 • Fler gymnasium och linjer att välja mellan
 • Ombyggnationen av skolor ska gå snabbare än idag
 • Jämn och hög kvalitet på alla skolor
 • Modernare utbildning och UF företagare går längre ner i åldrarna
 • Tidiga insatser

Högskolan i Borås

 • Högskolan är viktig för att locka yngre till staden och har ett gott rykte
 • Högskolan och utbildningarna där är attraktiva och bäst på sitt. Alla utbildningar håller en hög kvalitet.
 • Som student är det viktigt att de basala behoven fungerar; exempelvis boende, utbildning, transporter,
 • Satsa på att bli ett universitet
 • Bra om företagskontakter knyts till högskolan
 • Bilfritt campus med förbättrade ytor utanför campus.
 • Bästa studentlivet i Sverige.

Stadsmiljö

 • En färgglad stad
 • Fler väggmålningar
 • Mycket grönytor
 • Skapa platser där människor vill vara
 • Allt är nära och det är hög tillgänglighet
 • Ett levande centrum med fler restauranger och butiker
 • Lyfta våra vattenvägar- viskan
 • Ta bort köpcentrumet i Knalleland
 • Utveckla Stadsparken
 • Centrum är också Knalleland
 • Rent och snyggt
 • Inte mer förtätning i stadskärnan
 • Närhet till natur vart man än bor
 • Ett Lassalyckan i Borås!
 • Stadsmiljön präglas av närhet och tillgänglighet, det är positivt att det är korta avstånd mellan stad och land
 • De allmänna ytorna är vårt gemensamma vardagsrum
 • Bra bostäder i innercentrum
 • Nära till naturen

Landsbygden

 • Mer levande landsbygd
 • Serviceorternas attraktivitet måste fortsätta utvecklas
 • Samma engagemang och satsningar även i serviceorterna
 • Göra det enkelt att etablera företag även på landsbygden.
 • Utbudet från staden bör spridas till landsbygden, på landsbygden ska det exempelvis också finnas konst.
 • Allt man behöver ska finnas här, exempelvis närhälsa och matbutiker.
 • Betrakta landsbygden/serviceorterna som stadsdelar.
 • Varierat boende på landsbygden, kombination av lägenheter, radhus och hus för att locka den yngre generationen.
 • Gör detaljplaner på landsbygden också, planera lika mycket för hur det ska se ut på landsbygden som i staden.
 • Sprid ut de goda verksamheterna exempelvis Kulturskolan och föreningsliv i hela staden.
 • Likvärdiga satsningar på landsbygden som i staden
 • Stärka identiteten boråsare på landsbygden

Trygghet

 • Ett tryggare samhälle
 • Fler fältare och poliser, mer tid för allmänheten
 • Mer övervakning på vissa områden
 • Satsa på trygghet

Jämlikhet

 • Inga segregerade eller utsatta områden
 • Mer resurser till utsatta områden
 • Rekreationsmöjligheterna är stora oavsett vart man bor
 • Tillgänglighet
 • Utveckla områden för att minska utanförskap
 • Tillgänglig välfärd
 • Fungerande stad i HELA staden
 • Alla känner sig som en del av staden
 • Jämlikhet är en rättighet

Transporter

 • Pendeltåg till Göteborg
 • Enkelt att förflytta sig
 • Bra parkeringsmöjligheter
 • Infrastruktur med höghastighetståg
 • Järnvägsstation i centrum
 • En cykelstad
 • Önskar elsparkcyklar och bättre cykelvägar
 • Gratis kollektivtrafik
 • Gratis busskort för unga
 • Mer kollektivtrafik till vissa områden
 • Innovation kollektivtrafik
 • Underlätta för gas-och el bilar

Hälsa

 • En stad med god hälsa
 • Sociala sammanhang där man trivs
 • Fantastisk hemvård och äldrevård
 • Fokus på idrotten
 • Alla ska må bra och bara sedda

Aktiviteter/att göra

 • Ett levande centrum med fler butiker och restauranger
 • Fler ställen att utöva sport på
 • Fler parker
 • Mer aktiviteter för unga
 • Ett socialt liv med alltifrån sociala event till naturupplevelser, utbud av restauranger och shopping.
 • Mer fritidskurser exempelvis matlagningskurs och danskurser
 • Ett fantastiskt föreningsliv.
 • Utveckla stadens förenings-idrottsprofil
 • Mer kulturevent och ett utökat kulturutbud
 • Borås, en kulturell kraft
 • Stadsvandringar
 • Sprid ut no-limit
 • Bra friluftsområden
 • Mycket att göra, olika typer av aktiviteter
 • Bredda på kulturen

Mötesplatser

 • Fler aktivitetscentrum exempelvis Navet för ungdomar
 • Biblioteken blir de nya mötesplatserna med tillgänglig teknik för alla
 • Mötesplatser för alla åldrar
 • Fler fritidsgårdar och platser för unga att ses på
 • Mötesplatser även på landsbygden
 • Mer ställen att hänga på

Synpunkter på kommunen/politikens arbete

 • Lägga pengar på rätt sak det vill säga skolor, sjukvård och poliser, inte exempelvis vattenrännor.
 • Att Borås Stad arbetar för att alla Boråsare ska ges möjligheter till ett gott liv.
 • Enkelt att få hjälp av kommun och andra i staden. God samverkan
 • Borås tar mina synpunkter på allvar- jag får påverka.
 • Viktigt att det finns en känsla av att Borås driver frågor om utveckling tex berör riksdagsbeslut och lagstiftning som skola, bostäder miljö osv.
 • Små saker gör mycket, exempelvis när det står i asfalten ”tack för att du cyklar” eller skyltar på hur många som har cyklat idag. Sådana saker ökar sammanställningen i en stad.
 • Kommunen behöver bli mer flexibel och informell.
 • Kommunen prioriterar företagarnas frågor.
 • Lätt att göra rätt (kopplat till hållbarhet)
 • Visa upp att Borås Stad är både stad och landsbygd
 • Bjud in till dialog
 • Definiera vad man menar med landsbygd
 • Se landsbygden som jämlik, Borås Stad ska inte vara storebror.
 • Göra saker ihop med näringslivet och akademin
 • Borås stad ska bli en häftig, framåttänkande och engagerad arbetsgivare, hållbarhetsprofilerad, modern, digital, flexibel

Borås ska vara känt för

 • Skulpturer
 • Muralmålningar
 • Utbildning och högskolan
 • Idrottsevent
 • Bra kommunikationer – lätt att förflytta sig
 • Viskan
 • Liten stad med brett utbud
 • Nära till fina naturupplevelser
 • Design och kultur
 • Entreprenörsanda
 • Social gemenskap
 • No Limit, Åhaga, Textilhögskolan, Sandwallsplats, Knalleland, Almenäs, Öresjö, Navet, Djurparken
 • Hållbarhet trendar
 • Starkt föreningsliv och kultur
 • Mångkultur
 • Levande stadskärna
 • Trygghet
 • Idrottsstad
 • Social hållbarhet och nytänkande stad
 • Dynamiskt näringsliv
 • En stad att vilja bo och leva i
 • Lagom stor stad
 • Idrotts-och föreningsstad
 • Kulturstad
 • Föregångare inom transport, elbilar, vätgas och bra infrastrukturer.
 • Cykelstad
 • Helheten-en väl fungerande stad
 • En stad för hela livet, alla åldrar
 • Kultur och konst
 • Innovationer
 • Många projekt
 • Trädgårdsstad/ går att odla själv

Borås mentalitet

 • Vi pratat om det vi gör bra
 • Knalleanda
 • Djärvare kommun
 • Förändringens stad
 • Delaktighet
 • Stort engagemang och ansvarstagande
 • Känsla av liv
 • Rebell som driver frågor framåt
 • Alla delar i livet stämmer och en stad för hela livet
 • En flexibel stad
 • Förändring
 • Känns som en internationell stad, trots storleken
 • Boråsandan
 • På hugget
 • Kreativitet
 • Överraskar och inspirerar
 • Engagemang och samhällsansvar
 • På landsbygden stärks identiteten som Boråsbo
 • Nytänkande

Direkta synpunkter på visionen

 • Innehåller gemensamma mål
 • Enkel att läsa, alla vet vad visionen är
 • En gemensam väg framåt för alla
 • Visa upp vad som görs i visionens fotspår
 • Tillgängliggöra aktiviteter att göra som person eller företag i visionens fotspår. En app tex med aktiviteter som man kan bocka av.
 • Kommunicera ut visionen tydligare
 • Involvera många i processen
 • Visionsevent
 • Ramverk för hur man kan bidra
 • Sätta tydliga mål och en strategi
 • Att vi fortsätter satsa med en positiv och konstruktiv inriktning.
 • Vi vill vara med, bjud in!
 • Viktigt att fokusera på invånarna i visionen, inte så mycket på ex Djurparken och kongresshuset.
 • Hitta incitament som visar varför visionen är viktig för olika aktörer.
 • Det är hela Borås vision

Hur privatpersoner bidrar till att visionen blir till verklighet

 • Slänger inte skräp och följer trafikregler
 • Sunt förnuft
 • Respekterar alla
 • Är fysiskt aktiva
 • Gör det jag kan i vardagen, alla bidrar med en liten del.
 • Källsortera
 • Mer persontransporter
 • Handla färre saker och göra medvetna köp
 • Bidra med våra perspektiv
 • Genom att arbeta, leva och bo här!
 • Genom att vara engagerad i föreningsliv
 • Tänka och leva hållbart
 • Vara positiva och främja knalleanda/Boråsanda
 • Hållbar teknik
 • Digitala möten
 • Ställer om till elbil
 • Tänker och lever hållbart
 • Sociala innovationer
 • Entusiasmerar och inspirerar
 • Skapar lösningar och förutsättningar för andra
 • Engagemang och delaktighet i samhället
 • Vara goda ambassadörer
 • Bra miljötänk
 • Alla sluter upp kring social hållbarhet
 • Bidra till cirkulär ekonomi
 • Bidra med sina synpunkter


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inkomna synpunkter på vad Borås ska bli

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender