Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Visionen bygger på hållbarhet

Visionens utgångspunkt redan innan den hade något annat innehåll var att den skulle vila på en grund av hållbarhet och utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

I alla beslut, oavsett vad det gäller, ska såväl pengarna som människorna och miljön tänkas in. Den idén betydde mycket i arbetet med att skapa visionen, men betyder ännu mer i strävan mot att nå den.

Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är inte en isolerad ö, utan en stad som påverkas av – och påverkar – andra delar av världen.

Vad är hållbar utveckling?

"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, sådant som handlar om pengar, och mänskliga sociala frågor.

Ekologisk hållbarhet

Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till en acceptabel nivå.

Ekonomisk hållbarhet

Att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Social hållbarhet

Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillfredsställs.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visionen bygger på hållbarhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72