Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Flenstorp naturreservat

Flenstorp är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Reservatet är sju hektar stort och dess främsta syfte är att skydda de värdefulla och hotade oceaniska lavar som finns i blandskogsområdet. Det finns inga stigar i naturreservatet.

Ett illustrerat flygfoto över Flenstorps naturreservat. En landsväg rundar det skogsklädda reservatet. Små röda hus och en lada finns i anslutning till reservatet.

Sevärdheter och historia

Den så kallade lavlokalen i Flenstorp upptäcktes redan på 1930-talet av den kände lavforskaren Gunnar Degelius som försökte kartlägga de oceaniska lavarnas utbredning i Skandinavien.

Området uppmärksammades på nytt under 1990-talet och har sedan dess blivit ett naturreservat. Skyddsarbetet är ett samarbete mellan Borås Stad, Älvsborgs naturfond WWF och Sveaskog.

På 1800-talet var området till största delen betesmark. Området beskrivs som bergig ljungmark och kallas ”Hagen”. Ett mindre område närmast gården är en kalvhage som kallas för Lammalyckan. Området växte sedan igen och i slutet av 1800-talet fanns här en lövskog. På 1900-talet tog granen över gradvis.

Artrikedom

I Flenstorp naturreservat är det de oceaniska lavarna som står i centrum. Att laven är oceanisk innebär att den förekommer i områden med hög och jämn luftfuktighet. Området är exempelvis en av få kända lokaler för västlig gytterlav och blylav. Grynlav, conoplea, ädellav, pulverädellav, lunglav och skrovellav förekommer också i Flenstorpsskogen. Den speciella kvistskivlaven kan även ses växa på gammalt, fuktigt blåbärsris.

Två av orsakerna till att detta är en plats där lavar kan trivas är att asp har funnits här under lång tid och att luftfuktigheten är hög. För att de skyddsvärda lavarna ska kunna leva kvar här behöver det ske en aspföryngring och de aspar som finns här behöver få möjlighet att kunna växa och bli gamla. Ett stort problem är att granskogen håller på att ta över. Granarna har den positiva effekten för lavarna att fuktigheten i området ökar men om det blir för mycket gran så skuggas asparna ihjäl. Därför har granen gallrats bort på några platser för att få bättre förutsättningar för aspen. Fem hägn för aspföryngring har byggts. Tyvärr blåste många av de mest värdefulla asparna ner i stormarna Gudrun i januari 2005 och Per i januari 2007.

Lavarter i reservatet:

 • Barkkornlav Lopadium disciforme
 • Blylav Degelia plumbea
 • Grynig filtlav Peltigera collina
 • Grynlav Pannaria conoplea
 • Korallav Sphaerophorus globosus
 • Korallblylav Parmeliella triptophylla
 • Olivbrun gytterlav Fuscopannaria mediterranea
 • Rostfläck Arthonia vinosa
 • Pulverädellav Megalaria pulverea
 • Ädellav Megalaria grossa
 • Loxospora elatina
Närbild på västerlig gytterlav

Du är varmt välkommen att besöka reservatet, men det är inte tillåtet att:

 • samla, plocka eller skada lavar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • klättra i träd
 • framföra fordon
 • tälta
 • rida
 • göra upp eld
 • sätta upp affisch, skylt eller liknande
 • utnyttja området för idrottstävlingar
 • tippa trädgårdsavfall
Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Vandringsleder och promenadstråk

Dessa vandringsleder finns i eller gå igenom reservatet:

Grillplatser

Grillplatser inom naturreservatets gränser:

Vindskydd

...

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Flenstorp ligger cirka 17 km söder om Borås centrum, nära riksväg 41 söder om Kinnarumma. Följ vägen mot Skephult 600 meter.

Buss

Buss

Hållplats Kilen, därifrån cirka 900 meter.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Naturreservatet har inga tillgänglighetsanpassningar.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Väster

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-07] Flenstorp naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol