Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gåshult naturreservat

Gåshult är ett kommunalt naturreservat som bildades 2022 och är därmed vårt nyaste naturreservat i Borås Stad. Natrurreservatet är 32 hektar stort och en av de kvarvarande miljöerna i länet med mycket artrika slåttermarker.

En inhägnad hage med ett rött torp och en lada i bakgrunden. Blå himmel och solsken. Människor som minglar vid husen.

Sevärdheter och historia

Redan under 1760-talet bosatte sig de första personerna i Gåshult. I en landskapshistorisk utredning av marken nämns att den tunna matjorden skapat stora problem med odling eftersom det är så mycket bergsmark i området. Bönderna har sedan dess röjt bort stenar och lagt på uppstickande hällar. På ett par ställen har det även konstruerats små stensatta terasskanter för att få några ytterligare kvadratmeter odlingsyta i den bergiga marken. De uppröjda stenarna användes också till stenmurar som fick fungera som fastighetsgränser eller hagar för djuren och finns kvar än idag.

Efter århundraden av arbete hör de gamla slåttermarkerna i Gåshult idag till länets mest artrika. Reservatet har mycket höga naturvärden med en stor variation av sällsyna växter såsom slåttergubbe, låsbräken, och vildlin. Flera sorters orkidéer växer också i naturreservatet.

Gåshult är även en av de mest tysta platserna i Sjuhärad vilket gör det till en perfekt kontrast till stadsmiljöernas buller.

Artrikedom

Förutom slåttergubbe, låsbräken och vildlin växer även orkidésorterna Jungfru Marie nycklar, nattviol och grönvit nattviol.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet, men det är inte tillåtet att:

 • Plocka, skada eller föra bort hela eller delar av levande eller döda växter, mossor, lavar,
  svampar och ryggradslösa djur annat än bär och matsvamp för eget privat behov. Det är
  dock tillåtet efter tillstånd från Borås Stad om det sker i uppföljnings-, utbildnings- eller
  forskningssyfte
 • Plocka, skada eller föra bort hela eller delar av levande eller döda växter, mossor, lavar,
  svampar och ryggradslösa djur annat än bär och matsvamp för eget privat behov. Det är
  dock tillåtet efter tillstånd från Borås Stad om det sker i uppföljnings-, utbildnings- eller
  forskningssyfte
 • Skada berghällar och block
 • Skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar
 • Utplantera växt- eller djurart
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift, orienteringskontroller eller jämförbar
  anordning. Förbudet gäller inte tillfällig uppsättning av tipspromenadfrågor utmed
  befintliga vägar och leder, under förutsättning att allt plockas bort direkt efteråt.
 • Medföra okopplad hund.
 • Elda annat än på anvisade platser.
 • Tälta, parkera husbil eller ställa upp husvagn.

Vandringsleder och promenadstråk

Dessa vandringsleder finns i eller gå igenom reservatet: (Gåsleden och Orkidéleden?)

Grillplatser

Grillplatser inom naturreservatets gränser:

Vindskydd

...

En inhägnad hage med ett rött torp och en lada i bakgrunden. Blå himmel och solsken. Människor som minglar vid husen.

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Gåshult ligger cirka 22 kilometer norr om Borås centrum. Adressen är Gåshult 3 Bredared.

Buss

Buss

Närmaste busshållplats är Vralen, därifrån cirka 7,5 kilometer.

Parkeringsskylt

Parkering

Ja, parkering finns i naturreservatet.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassad parkeringsplats vid garaget i anslutning till husen. Det finns även tillgänglighetsanpassade bord och bänkar.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Bredared

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-22] Gåshult naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol