Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rya Åsar naturreservat

Rya åsar är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Med sina 562 hektar erbjuder detta område en viktig plats för friluftslivet. Här kan du följa de markerade spåren som tar dig genom varierande landskap, från ädellövskogar till stora barrskogar och jordbruksmark. Under sommarhalvåret får du även möjlighet att se nötkreatur beta i de omgivande hagarna.

Solen strilar mellan träden på Rya Åsar

Sevärdheter och historia

Trots sitt namn är området lättillgängligt även om det kan vara lite kuperat. Här finns gott om trevliga platser för picknick och flera grillplatser. Vid den nya entrén i Björbobacken finns flera grillplatser och en toalett för bekvämlighet. I närheten av Ramshulan kan du njuta av olika trädgårdsväxter och det finns tillgång till vatten och toalett. Vid Ladugården finns också Naturskolans verksamhet.

Blicka mot stan vid Hestra klint

Blicka ut över staden från Hestra klint i söder. Här finns en utsiktsplats intill resterna av en gammal trädgård med imponerande stenmurar. Kransrams och ormbär pryder skogsbrynet och skapar en unik atmosfär.

Färdas i Linnés fotspår vid Grönbo och Hagen

Följ i Carl von Linnés fotspår vid Grönbo och Hagen. Vid Grönbo finns en hålväg som Linné använde på sin resa genom Västergötland år 1746. En minnessten tillägnad Linné kan ses längs hålvägen i söder. Hagmarken betas för att bevara landskapet och öka naturvärdena. Öster om åkern finns resterna av den gamla gården Hagen med dess bokträd och stensatta kanter.

Ryssby - odlingslandskap och utsiktsplatser

Utforska Ryssby med dess odlingslandskap och utsiktsplatser. Här fanns tre gårdar och ett torp på 1800-talet. Nu blommar ängsskallra och blåklockor på de tidigare åkrarna. En picknickplats bjuder på utsikt över ängarna och en damm. I dammen finns möjligheten att se den sällsynta större vattensalamandern. Två utsiktsplatser vid Ryssby klint erbjuder spektakulära vyer i söder.

Björbo hage varvar lövskog och ängar

Vandra genom Björbo hage och upplev dess varierande landskap med lövskogar och ängar. Gläntor med gamla åkrar som hålls öppna med slåtter bjuder in till avkoppling. Området är rikt på odlingsrösen och omkullfallna träd som skapar en magisk atmosfär. Här finns också flera ovanliga landlevande snäckor att upptäcka.

Höga berg och djupa dalar kring Rya klint, Fjällsjön och Väghall

Slå dig ner vid Rya klint, Fjällsjön och Väghall och njut av de höga bergen och djupa dalarna. Utsiktsplatsen Rya klint bjuder på en vidsträckt utsikt över Borås medan vildmarksspåret leder dig norrut mot Fjällsjön där du kan grilla och övernatta i vindskyddet. Utforska även platsen Väghall där de första familjerna bosatte sig på 1700-talet. Rester efter hus, ladugårdar och brunnar finns att beskåda, och vågar du kika in i den stora källaren?

Artrikedom

Eken står som symbolträd för Rya Åsar. Skogen präglas av ekträd som är ungefär lika gamla som området självt. Även om det inte finns några riktigt gamla träd, har några av ekarna potential att bli imponerande jätteekar i framtiden.

Lövskogen bjuder in till upptäckter med sina frodiga lundar och rika flora, inklusive sällsynta mossor och snäckor. Andra unika naturtyper som finns är hasselskogar, alkärr och lindskogar.

Hasselmusen trivs väl i reservatet och bygger sina bon i tät vegetation. Lövskogen är också hem åt en mängd fåglar, inklusive nötkråka, stenknäck, mindre hackspett och spillkråka.

Granskogarna, som är relativt gamla, är inte lika mångfasetterade när det gäller arter. Den mest värdefulla delen av skogen utgörs av en sumpskog, där du hittar en unik flora bestående av dvärghäxört, gullpudra, strutbräken och hässlebrodd.

I närheten av Ryssby och Ramshulan bevaras öppna inägomarker med askängar, stenmurar, åkrar och hagmarker, vilket ger en inblick i det historiska landskapet. Vid Ryssby finns även dammen där det finns chans att se den sällsynta större vattensalamandern.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

 • skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva upp växter
 • skada berghällar, block eller klippor
 • göra upp eld på annan plats än vad som är anvisat av kommunen
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • rida eller cykla utanför stigar och leder
 • framföra motordrivet fordon
 • tippa trädgårdsavfall
 • sätt upp skylt, affisch, orienteringskontroll eller liknande
 • anordna idrottstävling.

Vandringsleder och promenadstråk

Dessa vandringsleder finns i eller gå igenom reservatet:

 • Tillfällig bild att byta ut Almenäs (blå svamp), 1,5 km svår
  Vandringsleden utgår från parkeringsplatsen på Almenäs och går helt i naturreservatet Rya åsar. Spårets symbol är en blå svamp.
  Utgångsplats: Almenäs
 • Tillfällig bild att byta ut Ekskogen, Rya åsar (eklöv), 4 km medel
  Vandringsleden "Ekskogen" börjar vid parkeringsplatsen vid Björbostugan och ligger i naturreservatet Rya Åsar. Vandringen tar dig genom kulturmarkerna vid Ramshulan mot Ryssby, där du hittar fina utsi...
  Utgångsplats: Björbostugan
 • Tillfällig bild att byta ut Rävstigen (räv), 0,8 km lätt
  Rävstigen är en 800 meter lång upptäcksstig för barn med olika lekmoment längs vägen. Här får barnen bekanta sig med Rya Räv och hennes vänner och testa på roliga aktiviteter kopplat till friluftsliv....
  Utgångsplats: Björbobacken (Ekövägen)
 • Tillfällig bild att byta ut Vildmarksspåret, Rya åsar (gran), 9 km svår
  Vandringsleden börjar vid parkeringen vid Björbostugan och tar dig genom kulturmarkerna vid Ramshulan och genom kuperad terräng i barrskogen fram till vindskyddet vid Fjällsjön. Därefter går du till u...
  Utgångsplats: Björbostugan

Grillplatser

...

 • Tillfällig bild att byta ut Högplatån
  Utgångsplats: Ålgårdsbron Grillplatsen och vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Högplatån kallas den äng som grillplatsen ligger vid. Ängen utnyttjas för spel och lekar. Det markerade spåret Ekskogen går förbi Högplatån.
 • Grillplats... Fjällsjön
  Utgångsplats: Stenkullen Grillplatsen ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Det markerade spåret Vildmarken går förbi grillplatsen och Hestra IF har sitt 12 kilometer spår här. Vid grillplatsen finns även ett vindskydd. Sköts av: Tekniska förvaltningen

Vindskydd

...

 • Tillfällig bild att byta ut Högplatån
  Utgångsplats: Ålgårdsbron Vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Högplatån kallas den äng som grillplatsen ligger vid. Ängen utnyttjas för spel och lekar. Det markerade spåret Ekskogen går förbi Högplatån.
 • Grillplats... Fjällsjön
  Utgångsplats: Stenkullen Vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Det markerade spåret Vildmarken går förbi grillplatsen och Hestra IF har sitt 12 kilometer spår här. Vid vindskyddet finns även en grillplats.

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Rya Åsar är beläget bara tre kilometer nordväst om Borås centrum. För att ta dig dit, följ enkelt skyltningen längs vägen mot Knalleland och Ryda.

Buss

Buss

Närmaste busshållplats är Björbostugan. Därifrån hittar du en av naturreservatets entréer cirka 200 meter bort.

Parkeringsskylt

Parkering

Vid Rya åsars huvudentré (Björbobacken).

På parkeringen finns ställplats med el för tre husbilar.
Kostnad 150 kronor per dygn. Betalning sker med swish på plats eller via ifiske.se. Observera att platserna ej är bokningsbara.

Toalett

Toalett

Ja, vid Björbobacken finns en tillgänglighetsanpassad toalett.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Naturreservatet har inga tillgänglighetsanpassningar.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Norr

Rya Åsar

Almenäs

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-02] Rya Åsar naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol