Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rya åsars naturreservat

Rya åsar är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Reservatet är 562 hektar stort. Rya åsar är ett värdefullt område för friluftslivet. Flera markerade spår går genom landskapet och du kan uppleva ädellövskog, stora barrskogar och jordbruksmark. Sommartid betar nötkreatur i hagarna.

Solen lyser igenom träden ner på en mosstäkt skogsmark.
Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

 • skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva upp växter
 • skada berghällar, block eller klippor
 • göra upp eld på annan plats än vad som är anvisat av kommunen
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • rida eller cykla utanför stigar och leder
 • framföra motordrivet fordon
 • tippa trädgårdsavfall
 • sätt upp skylt, affisch, orienteringskontroll eller liknande
 • anordna idrottstävling.

Sevärdheter och rastplatser

Området är lätt att besöka men som namnet antyder kan det vara backigt. Det finns fina möjligheter till picknick och det finns flera grillplatser. Vid vår nya entré i Björbobacken finns flera grillplatser och en toalett. Vid Ramshulan kan du titta på olika trädgårdsväxter. Här finns också vatten och tillgång till toalett.
I Ladugården har Naturskolan verksamhet.

Blicka mot stan vid Hestra klint

Längst i söder ligger utsiktsplatsen Hestra klint. Intill finns resterna av en gammal trädgård med mäktiga stenmurar. I skogen växer kransrams och ormbär.

Färdas i Linnés fotspår vid Grönbo och Hagen

Vid Grönbo finns en hålväg som Linné använde på sin resa genom Västergötland år 1746. Linnés minnessten finns utmed hålvägen i söder. Hagmarken och den gamla åkermarken betas för att öka naturvärdena och hålla landskapet öppet där gården Hagen låg. Öster om åkern finner du den gamla gårdstomten med grova bokar, trädgårdsväxter och stensatta kanter.

Ryssby - odlingslandskap och utsiktsplatser

På 1800-talet fanns här tre gårdar och ett torp. Ängarna där ängsskallra och blåklockor blommar var då åkrar. En picknickplats med utsikt över ängar och en damm ligger längs stigen. I dammen finns den sällsynta större vattensalamandern. Kan du se den hundraåriga minnesstenen i en av stenmurarna? I söder finns två utsiktsplatser vid Ryssby klint.

Björbo hage varvar lövskog och ängar

Vandra genom ädellövskogen och lyssna till fågelsången, hitta gläntor med gamla åkrar som nu hålls öppna med slåtter. Odlingsrösen (ihopsamlade stenhögar) bildar små kullar i området. Omkullfallna träd får ligga kvar och blir mat för insekter och fåglar. Samtidigt ger de skogen ett trolskt utseende. I området finns flera ovanliga landlevande snäckor.

Höga berg och djupa dalar kring Rya klint, Fjällsjön och Väghall

Följer du stigarna upp mot de barrskogs-beklädda bergen finner du utsiktsplatsen Rya klint 150 meter över Borås. Du får en vidsträckt utsikt över staden. Norrut mot Fjällsjön tar du dig vidare på vildmarksspåret. Vid Fjällsjön finns möjlighet att grilla och övernatta i det sjönära vindskyddet. År 1765 flyttade första familjen till Väghall. Huset låg nära platsen för vindskyddet. Ett par hundra meter norrut finns rester efter flera hus, ladugård och brunn. Gården var bebodd till 1930-talet. Vågar du kika in i den stora källaren?

Vandringsleder och promenadstråk

Dessa vandringsleder finns i eller gå igenom reservatet:

 • Tillfällig bild att byta ut Almenäs (blå svamp), 1,5 km svår
  Löksås ipsum plats sig samtidigt groda smultron ska, groda enligt erfarenheter denna oss dimmhöljd sitt, tiden hav händer sitt för bra. När hela björnbär fram sax hela kunde, tid regn dock tre nya sök...
  Utgångsplats: Almenäs
 • Tillfällig bild att byta ut Ekskogen, Rya åsar (eklöv), 4 km medel
  Löksås ipsum plats sig samtidigt groda smultron ska, groda enligt erfarenheter denna oss dimmhöljd sitt, tiden hav händer sitt för bra. När hela björnbär fram sax hela kunde, tid regn dock tre nya sök...
  Utgångsplats: Björbostugan
 • Tillfällig bild att byta ut Rävstigen (räv), 0,8 km lätt
  Rävstigen är en 800 meter lång upptäcksstig för barn med olika lekmoment längs vägen. Barnen får bekanta sig med Rya Räv och hennes vänner och testa på roliga aktiviteter kopplat till friluftsliv. För...
  Utgångsplats: Björbobacken (Ekövägen)
 • Tillfällig bild att byta ut Rävstigen (räv), 0,8 km lätt
  Rävstigen är en 800 meter lång upptäcksstig för barn med olika lekmoment längs vägen. Barnen får bekanta sig med Rya Räv och hennes vänner och testa på roliga aktiviteter kopplat till friluftsliv. För...
  Utgångsplats: Björbobacken (Ekövägen)
 • Tillfällig bild att byta ut Vildmarksspåret, Rya åsar (gran), 9 km svår
  Löksås ipsum plats sig samtidigt groda smultron ska, groda enligt erfarenheter denna oss dimmhöljd sitt, tiden hav händer sitt för bra. När hela björnbär fram sax hela kunde, tid regn dock tre nya sök...
  Utgångsplats: Björbobacken (Ekövägen)

Grillplatser

Grillplatser inom naturreservatets gränser:

 • Tillfällig bild att byta ut Högplatån
  Utgångsplats: Ålgårdsbron Grillplatsen och vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Högplatån kallas den äng som grillplatsen ligger vid. Ängen utnyttjas för spel och lekar. Det markerade spåret Ekskogen går förbi Högplatån.
 • Grillplats... Fjällsjön
  Utgångsplats: Stenkullen Grillplatsen ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Det markerade spåret Vildmarken går förbi grillplatsen och Hestra IF har sitt 12 kilometer spår här. Vid grillplatsen finns även ett vindskydd. Sköts av: Tekniska förvaltningen

Vindskydd

...

 • Tillfällig bild att byta ut Högplatån
  Utgångsplats: Ålgårdsbron Vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Högplatån kallas den äng som grillplatsen ligger vid. Ängen utnyttjas för spel och lekar. Det markerade spåret Ekskogen går förbi Högplatån.
 • Grillplats... Fjällsjön
  Utgångsplats: Stenkullen Vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Det markerade spåret Vildmarken går förbi grillplatsen och Hestra IF har sitt 12 kilometer spår här. Vid vindskyddet finns även en grillplats.

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Rya Åsar ligger cirka 4 kilometer norr om Borås centrum. Från resecentrum kör du via Alingsåsvägen, Getängsvägen, Almenäsvägen och följer sedan skyltar mot naturreservatet.

Buss

Buss

Hållplats Björbostugan, därifrån cirka 200 meter.

Parkeringsskylt

Parkering och ställplats för husbil

Vid Rya åsars huvudentré (Björbobacken).

På parkeringen finns ställplats med el för tre husbilar.
Kostnad 150 kronor per dygn. Betalning sker med swish på plats eller via ifiske.se. Observera att platserna ej är bokningsbara!

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighetsanpassning

Nej

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Rya åsar

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-30] Rya åsars naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol