Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Storsjön naturreservat

Storsjön är ett kommunalt naturreservat som bildades 2014. Reservatet är cirka 460 hektar stort och ligger cirka en mil sydväst om Borås, nära Viskafors. Det är ett omtyckt rekreationsområde med vildmarkskänsla och ett utflyktsmål med många friluftsmöjligheter. Här finns vandringsleder, motionsspår samt utrustade grillplatser och vindskydd. På sommaren lockar sjön många med fiske och bad, medan vintern bjuder på möjligheter för skid- och skridskoåkning.

Storsjön som breder ut sig. Granskog följer strandkanten.

Sevärdheter och artrikedom

Sjön är karaktäriserad av sin oregelbundna form med många vikar, skär och små öar. Den är också ett hem för många fågelarter, såsom storlom, mindre strandpipare, grönbena och enkelbeckasin. Området runt sjön består av våtmarker och barrskog där arter som skogssnäppa, orre och tjäder trivs.

Bålån, som rinner ut i den norra delen av sjön, är hem för flodpärlmussla och öring. Lillån, ursprungsutloppet från sjön, slingrar sig genom en brant ravin där gammal granskog växer och ger en känsla av urskog. Här finns rikligt med döda träd och en mångfald av lavar, mossor och svampar.

Historia

Storsjön skapades 1909 genom en dammbyggnad för vattenkraft. Innan dess fanns sex mindre sjöar och flera gårdar och torp som nu ligger under vattnet. Spår av dessa gårdar, broar och odlingsrösen finns kvar på sjöns botten. Området norr om sjön användes också för kolframställning under 1700- och 1800-talen, och flera välbevarade kolbottnar vittnar om detta historiska bruk.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

 • skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva upp växter
 • sätt upp skylt, affisch, snitsel eller liknande
 • bergsklättra
 • rida eller cykla utanför stigar och leder
 • anordna arrangemang utan tillstånd
 • göra upp eld förutom på iordningställd plats
 • framföra motordrivet fordon (gäller inte båt) annat än enligt förvaltarens anvisningar
 • ha okopplad hund inom entréområdet vid Boxhult samt inom badplatsen och träningsområdet för orientering

Vandringsleder och promenadstråk

Dessa vandringsleder finns i eller gå igenom reservatet:

 • Tillfällig bild att byta ut Almenäs (blå svamp), 1,5 km svår
  Vandringsleden utgår från parkeringsplatsen på Almenäs och går helt i naturreservatet Rya åsar. Spårets symbol är en blå svamp.
  Utgångsplats: Almenäs
 • Tillfällig bild att byta ut Ekskogen, Rya åsar (eklöv), 4 km medel
  Vandringsleden "Ekskogen" börjar vid parkeringsplatsen vid Björbostugan och ligger i naturreservatet Rya Åsar. Vandringen tar dig genom kulturmarkerna vid Ramshulan mot Ryssby, där du hittar fina utsi...
  Utgångsplats: Björbostugan
 • Tillfällig bild att byta ut Rävstigen (räv), 0,8 km lätt
  Rävstigen är en 800 meter lång upptäcksstig för barn med olika lekmoment längs vägen. Här får barnen bekanta sig med Rya Räv och hennes vänner och testa på roliga aktiviteter kopplat till friluftsliv....
  Utgångsplats: Björbobacken (Ekövägen)
 • Tillfällig bild att byta ut Vildmarksspåret, Rya åsar (gran), 9 km svår
  Vandringsleden börjar vid parkeringen vid Björbostugan och tar dig genom kulturmarkerna vid Ramshulan och genom kuperad terräng i barrskogen fram till vindskyddet vid Fjällsjön. Därefter går du till u...
  Utgångsplats: Björbostugan

Grillplatser

...

 • Tillfällig bild att byta ut Högplatån
  Utgångsplats: Ålgårdsbron Grillplatsen och vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Högplatån kallas den äng som grillplatsen ligger vid. Ängen utnyttjas för spel och lekar. Det markerade spåret Ekskogen går förbi Högplatån.
 • Grillplats... Fjällsjön
  Utgångsplats: Stenkullen Grillplatsen ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Det markerade spåret Vildmarken går förbi grillplatsen och Hestra IF har sitt 12 kilometer spår här. Vid grillplatsen finns även ett vindskydd. Sköts av: Tekniska förvaltningen

Vindskydd

...

 • Tillfällig bild att byta ut Högplatån
  Utgångsplats: Ålgårdsbron Vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Högplatån kallas den äng som grillplatsen ligger vid. Ängen utnyttjas för spel och lekar. Det markerade spåret Ekskogen går förbi Högplatån.
 • Grillplats... Fjällsjön
  Utgångsplats: Stenkullen Vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Det markerade spåret Vildmarken går förbi grillplatsen och Hestra IF har sitt 12 kilometer spår här. Vid vindskyddet finns även en grillplats.

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Storsjön ligger cirka 12 kilometer söder om Borås centrum. Följ riksväg 41 från Borås mot Viskafors. Adressen är Boxhult Viskafors.

Buss

Buss

Närmaste busshållplats är Viskaforsskolan. Därifrån ligger Storsjön cirka 2 kilometer bort.

Parkeringsskylt

Parkering

Ja, i naturreservatet.

Person som sitter på en brygga och drar upp en fisk med metspö

Bryggor

Ja, det finns flera bryggor runtom sjön.

Livboj

Säkerhet

BEHÖVER TA REDA PÅ

Person i en robåt.

Hyra båt och utrustning

BEHÖVER TA REDA PÅ

Död fisk

Försurning

BEHÖVER TA REDA PÅ

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Ja, delvis. Framförallt vissa bryggor och grillplatser.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Söder

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-02] Storsjön naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol