Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Torpanäsets naturreservat

Torpanäsets naturreservat är en pärla av skyddad natur och historiska lämningar som sträcker sig över 159 hektar av vacker terräng. Detta statliga naturreservat etablerades år 2002 och är beläget i Tranemo kommun, men förvaltas delvis av Borås Stad.

Ett gammalt ekträd med ett hål igenom sig.

Sevärdheter och historia

Området runt Torpanäset, känt som Torpa - Hofsnäsområdet, är inte bara hem för en rik flora och fauna utan har också en rik historia att berätta. Herrgården Hofsnäs ligger på ett näs mittemellan sjöarna Torpasjön och Yttre Åsunden. Torpa stenhus ligger i närheten av naturreservatet och är en av landets få bevarade medeltia slottsanläggningar.

Utforska den mångfald av landskap och arter som Torpanäset har att erbjuda. Här kan besökare upptäcka hagmarker med imponerande gamla ekar, vilket gör området till en viktig livsmiljö för den hotade insektsarten läderbaggen.

Artrikedom

Näset består till största del av gammal ekskog, men det finns även en del lövträd bestående av bland annat björk, hassel och flera slag av ädla lövträd. Gran förekommer också i området. Mellan skogarna ligger åkerstycken utspridda.

På den yttre delen av Torpanäset är floran rikare än kring Hofsnäs. Lundartade partier med lindar och ekar dominerar området.

Både läderbaggen och den svarta guldbaggen är ovanliga arter av skalbaggar som känner sig hemma bland reservatets många ekar.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

 • skada eller föra bort döda eller levande träd, kvistar eller andra växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar, vedsvampar eller insekter
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet vistas nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle
 • tälta annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser
 • framföra fordon annat än på befintlig väg
 • rida annat än på befintlig väg
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Vandringsleder och promenadstråk

Dessa vandringsleder finns i eller gå igenom reservatet:

 • Tillfällig bild att byta ut Almenäs (blå svamp), 1,5 km svår
  Vandringsleden utgår från parkeringsplatsen på Almenäs och går helt i naturreservatet Rya åsar. Spårets symbol är en blå svamp.
  Utgångsplats: Almenäs
 • Tillfällig bild att byta ut Ekskogen, Rya åsar (eklöv), 4 km medel
  Vandringsleden "Ekskogen" börjar vid parkeringsplatsen vid Björbostugan och ligger i naturreservatet Rya Åsar. Vandringen tar dig genom kulturmarkerna vid Ramshulan mot Ryssby, där du hittar fina utsi...
  Utgångsplats: Björbostugan
 • Tillfällig bild att byta ut Rävstigen (räv), 0,8 km lätt
  Rävstigen är en 800 meter lång upptäcksstig för barn med olika lekmoment längs vägen. Här får barnen bekanta sig med Rya Räv och hennes vänner och testa på roliga aktiviteter kopplat till friluftsliv....
  Utgångsplats: Björbobacken (Ekövägen)
 • Tillfällig bild att byta ut Vildmarksspåret, Rya åsar (gran), 9 km svår
  Vandringsleden börjar vid parkeringen vid Björbostugan och tar dig genom kulturmarkerna vid Ramshulan och genom kuperad terräng i barrskogen fram till vindskyddet vid Fjällsjön. Därefter går du till u...
  Utgångsplats: Björbostugan

Grillplatser

...

 • Tillfällig bild att byta ut Högplatån
  Utgångsplats: Ålgårdsbron Grillplatsen och vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Högplatån kallas den äng som grillplatsen ligger vid. Ängen utnyttjas för spel och lekar. Det markerade spåret Ekskogen går förbi Högplatån.
 • Grillplats... Fjällsjön
  Utgångsplats: Stenkullen Grillplatsen ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Det markerade spåret Vildmarken går förbi grillplatsen och Hestra IF har sitt 12 kilometer spår här. Vid grillplatsen finns även ett vindskydd. Sköts av: Tekniska förvaltningen

Vindskydd

...

 • Tillfällig bild att byta ut Högplatån
  Utgångsplats: Ålgårdsbron Vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Högplatån kallas den äng som grillplatsen ligger vid. Ängen utnyttjas för spel och lekar. Det markerade spåret Ekskogen går förbi Högplatån.
 • Grillplats... Fjällsjön
  Utgångsplats: Stenkullen Vindskyddet ligger inne i naturreservatet Rya åsar. Det markerade spåret Vildmarken går förbi grillplatsen och Hestra IF har sitt 12 kilometer spår här. Vid vindskyddet finns även en grillplats.

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Torpanäset Naturreservat kan enkelt nås från två huvudriktningar. För de som kommer från Torpa Stenhus är det en kort och naturskön promenad till reservatet. Alternativt kan besökare komma söderifrån, från Länghem.

Parkeringsskylt

Parkering

Vid Hofsnäs herrgård.

På parkeringen vid Hofsnäs herrgård finns ställplats med el för fem husbilar och utan el för åtta husbilar.
Kostnad 150 kronor per dygn med el och 100 kronor per dygn utan el. Betalning sker med swish på plats eller via ifiske.se. Observera att platserna ej är bokningsbara!

Toalett

Toalett

Ja.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Ja, ett av vandringsspåren.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Söder

Öster

Hofsnäs och Torpa

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-03] Torpanäsets naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol